Annual general meeting and pitching practice during the physics days of 2017

Hi, everyone!

Finnish Young Minds, a network of young physics researchers and PhD students organizes an opportunity to practice pitching your own research in a concise and interesting manner.

The ability to explain the main points one’s own research in a few minutes is an excellent skill to have in conferences and other social events.

The point of the event is for the participants to practice their own pitch and also to get to know the other participants and their research topics.

At the start of the session we will held the annual general meeting of the Finnish Young Minds section the agenda is below

1. Opening of the meeting

2. Legality and quorum

3. Approvel of the agenda

4. Announcements

5. Activity report 2016

6. Action plan 2017

7. Election of officers for the term 2017

8. Miscellaneous

9. Closing of the meeting

The event will be held on 22.3.2017 in room A407 at 17.00-18.30 o’clock during the Physics Days 2017 in Aalto University’s Töölö Campus.

 

Hei, kaikki!

Nuorten fysiikan tutkijoiden ja opiskelijoiden verkosto Finnish Young Minds järjestää tilaisuuden harjoitella oman tutkimuksen “pitchausta” eli tiiviin mutta kiinnostavan esittelyn pitämistä.

Oman tutkimusaiheen tiivistäminen muutaman minuutin puheeksi on erinomainen taito niin konferensseissa kuin keskustellessa esimerkiksi mahdollisten rahoittajien tai sukulaisten kanssa.

Ideana tapahtumassa on harjoitella osaamistaan esittelyssä sekä samalla tutustua muihin osallistujiin ja heidän tutkimusaiheisiinsa.

Tilaisuuden aluksi pidetään Finnish Young Mindsin vuosikokous, jonka asialista on alla

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

4. Ilmoitusasiat

5. Toimintakertomus 2016

6. Toimintasuunnitelma 2017

7. Toimijoiden valitseminen kaudelle 2017

8. Muut esille tulevat asiat

9. Kokouksen päättäminen

Tapahtuma järjestetään 22.3.2017 salissa A407 klo 17.00-18.30 Fysiikan päivillä Aalto yliopiston Töölön kampuksella.